Hľadaná Marcela FABIANOVÁ Lučenec

Pátranie po hľadanej osobe

Priezvisko: FABIANOVÁ
Meno: Marcela
Dátum narodenia: 1992-11-20
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Lučenec
Dátum vyhlásenia: 2011-04-12
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci