Hľadaná Lucia ŽIGOVÁ Košice

PÁTRANIE PO HĽADANEJ OSOBE

Priezvisko: ŽIGOVÁ
Meno: Lucia
Dátum narodenia: 1986-09-07
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice II
Dátum vyhlásenia: 2016-01-11
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach