Hľadaná Lívia DUCÁROVÁ MAZUROVÁ Žilina

Priezvisko: DUCÁROVÁ MAZUROVÁ
Rodné priezvisko: MAZUROVÁ
Meno: Lívia
Dátum narodenia: 1982-02-17
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Žilina
Dátum vyhlásenia: 2016-12-07
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiline

Zdieľaj pátranie: