Hľadaná Lenka TUROŇOVÁ Liptovský Mikuláš

Priezvisko: TUROŇOVÁ
Meno: Lenka
Dátum narodenia: 1980-09-03
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Liptovský Mikuláš
Dátum vyhlásenia: 2015-01-27
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Liptovskom Mikuláši