Hľadaná Lenka MIKULOVÁ Ilava

Priezvisko: MIKULOVÁ

Meno: Lenka
Dátum narodenia: 1987-01-18
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Ilava
Dátum vyhlásenia: 2017-01-05
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trenčíne