Hľadaná Lenka (40) – Liptovská Teplička

Pátranie po osobe – PUŠKOVÁ Lenka

Pátranie po hľadanej osobe: PUŠKOVÁ Lenka, nar. 12.01.1976, bytom Liptovská Teplička, Kufajka 29.

Na 40 ročnú Lenku Puškovú z Liptovskej Tepličky vydal Okresný súd v Poprade Európsky zatýkací rozkaz pre prečin zanedbanie povinnej výživy.

V mieste bydliska sa nezdržiava a jej pobyt nie je známy. Vykonanými previerkami a opatreniami sa doposiaľ menovanú nepodarilo vypátrať.

Popis osoby: menovaná je strednej postavy, hnedé oči, hnedé vlasy. Popis oblečenia: nezistený.

Akékoľvek poznatky k nezvestnej osobe oznámte na oddelení pátrania Okresného riaditeľstva Policajného zboru Poprad, t.č. 0961 89 3371, resp. na linku 158.