Hľadaná Lei YANG

PÁTRANIE PO HĽADANEJ OSOBE

Priezvisko: YANG
Meno: Lei
Dátum narodenia: 1987-11-21
Štátna príslušnosť: ČÍNA
Bydlisko:
Dátum vyhlásenia: 2014-04-15
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Humennom