Hľadaná Katarína VLČKOVÁ Bratislava

Pátranie po hľadanej osobe
Priezvisko: VLČKOVÁ
Meno: Katarína
Dátum narodenia: 1980-10-06
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava III
Dátum vyhlásenia: 2016-06-20
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave III