Hľadaná Katarína TAKÁCSOVÁ Senec

Priezvisko: TAKÁCSOVÁ
Meno: Katarína
Dátum narodenia: 1977-08-06
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Senec
Dátum vyhlásenia: 2015-05-12
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Senci