Hľadaná Katarína FICUOVÁ Košice

Priezvisko: FICUOVÁ
Meno: Katarína
Dátum narodenia: 1982-07-28
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice II
Dátum vyhlásenia: 2014-07-09
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach