Hľadaná Janka TKÁČOVÁ

Priezvisko: TKÁČOVÁ
Rodné priezvisko: PELÁČIKOVÁ
Meno: Janka
Dátum narodenia: 1978-04-24
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2010-02-01
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Vranove nad Topľou
Popis osoby: nezistený.
Popis oblečenia: nezistený.