Hľadaná Jana BELOHORCOVÁ Bratislava

Pátranie po hľadanej
Priezvisko: BELOHORCOVÁ
Meno: Jana
Dátum narodenia: 1982-08-19
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava V

Dátum vyhlásenia: 2016-03-15
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V