Dodanie do výkonu trestu ✷ RIGOVÁ Ivona #Bratislava #pátranie #hľadaná

Priezvisko: RIGOVÁ
Meno: Ivona
Dátum narodenia: 1985-01-25
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava II
Dátum vyhlásenia: 2015-06-11
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave II