Hľadaná Iveta LAKATOŠOVÁ Galanta

Priezvisko: LAKATOŠOVÁ
Meno: Iveta
Dátum narodenia: 1970-07-25
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Galanta
Dátum vyhlásenia: 2011-08-05
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Galante