Európsky zatykač » BADŽOVÁ Irena #Michalovce #pátranie #hľadaná

Priezvisko: BADŽOVÁ
Rodné priezvisko: DAŇOVÁ
Meno: Irena
Dátum narodenia: 1983-05-08
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Michalovce
Dátum vyhlásenia: 2015-11-23
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Michalovciach