Hľadaná Hilda STOJKOVÁ Galanta

PÁTRANIE PO HĽADANEJ OSOBE

Priezvisko: STOJKOVÁhladana-hilda-stojkova-galanta-patranie-od-2012-08-10
Meno: Hilda
Dátum narodenia: 1985-02-18
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Galanta
Dátum vyhlásenia: 2012-08-10
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Galante