Hľadaná Ellen KOTLÁROVÁ

Pátranie po hľadanej osobe

Priezvisko: KOTLÁROVÁ
Meno: Ellen
Dátum narodenia: 1993-10-24
Štátna príslušnosť: ŠVÉDSKO
Bydlisko:
Dátum vyhlásenia: 2015-04-27
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre

hladana-ellen-kotlarova-patranie-od-2015-04-27