Hľadaná Elena Ginkova KOSTOVA

Pátranie po hľadanej osobe

Priezvisko: KOSTOVA
Meno: Elena Ginkova
Dátum narodenia: 1991-05-31
Štátna príslušnosť: BULHARSKO
Bydlisko:
Dátum vyhlásenia: 2016-05-26
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave I