Dodanie do výkonu trestu SRPOŇOVÁ Denisa #Liptovský Mikuláš

Priezvisko: SRPOŇOVÁ
Meno: Denisa
Dátum narodenia: 1986-11-21
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Liptovský Mikuláš
Dátum vyhlásenia: 2010-03-01
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Liptovskom Mikuláši