Hľadaná Denisa BRINDZÁKOVÁ Rimavská Sobota

Priezvisko: BRINDZÁKOVÁ
Meno: Denisa
Dátum narodenia: 1979-09-03
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Rimavská Sobota
Dátum vyhlásenia: 2015-09-23
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote