Európsky zatykač CZAFÍKOVÁ Danka #Bratislava #hľadaná #pátranie

Priezvisko: CZAFÍKOVÁ
Rodné priezvisko: KASAROVÁ
Meno: Danka
Dátum narodenia: 1972-03-29
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava IV
Dátum vyhlásenia: 2016-08-03
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave IV