Hľadaná Blanka HORVÁTHOVÁ Košice

Priezvisko: HORVÁTHOVÁ
Meno: Blanka
Dátum narodenia: 1986-03-25
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice IV
Dátum vyhlásenia: 2016-12-16
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach