Hľadaná Andrea URBANOVÁ

Priezvisko: URBANOVÁ
Meno: Andrea
Dátum narodenia: 1977-08-02
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2015-08-31
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Vranove nad Topľou