Hľadaná Alžbeta HAMRANOVÁ Bratislava

Priezvisko: GRELLOVÁ
Rodné priezvisko: HAMRANOVÁ
Meno: Alžbeta
Dátum narodenia: 1980-11-10
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava V
Dátum vyhlásenia: 2010-05-03
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V