GRECULA Michal #Košice #svedok

Priezvisko:   GRECULA
Meno:  Michal
Dátum narodenia:  1956-03-18
Štátna príslušnosť:  SLOVENSKO
Bydlisko:   Košice II
Dátum vyhlásenia:  2018-08-01
Dôvod pátrania:  Svedok
Vyhlasujúci útvar:  OR PZ v Košiciach