GRACER Jozef #Trebišov #pátranie #hľadaný

Priezvisko: GRACER
Meno: Jozef
Dátum narodenia: 1972-08-04
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trebišov
Dátum vyhlásenia: 2017-05-18
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trebišove