Eva DOMARACKÁ Trebišov

Priezvisko: DOMARACKÁ
Rodné priezvisko: MATUCHOVÁ
Meno: Eva
Dátum narodenia: 1981-12-10
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trebišov
Dátum vyhlásenia: 2013-05-22
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trebišove