Európsky zatykač » ŽIGMUND Elemír #Zlaté Moravce #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ŽIGMUND Meno: Elemír Dátum narodenia: 1993-02-02 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Zlaté Moravce Dátum vyhlásenia: 2014-05-16 Dôvod pátrania: Európsky zatykač Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre