Európsky zatykač » VÝBOŠŤOKOVÁ Janeta #Veľký Krtíš #pátranie #hľadaná

Priezvisko: VÝBOŠŤOKOVÁ
Rodné priezvisko: ONDRÍKOVÁ
Meno: Janeta
Dátum narodenia: 1964-10-26
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Veľký Krtíš
Dátum vyhlásenia: 2014-05-28
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Veľkom Krtíši