Európsky zatykač Vladimír VUČINIČ Trnava

Priezvisko: VUČINIČ
Meno: Vladimír
Dátum narodenia: 1988-06-30
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trnava
Dátum vyhlásenia: 2015-05-11
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave