Európsky zatykač » VAŠKO Dušan #Michalovce #pátranie #hľadaný

Priezvisko: VAŠKO
Meno: Dušan
Dátum narodenia: 1979-07-02
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Michalovce
Dátum vyhlásenia: 2002-06-04
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Michalovciach