Európsky zatykač » UZUN Sinan #RAKÚSKO #pátranie #hľadaný

Priezvisko: UZUN
Meno: Sinan
Dátum narodenia: 1973-04-15
Štátna príslušnosť: RAKÚSKO
Dátum vyhlásenia: 2016-10-25
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave III