Európsky zatykač » TOMČO Michal #Poltár #pátranie #hľadaný

Priezvisko: TOMČO
Meno: Michal
Dátum narodenia: 1975-01-16
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Poltár
Dátum vyhlásenia: 2008-01-25
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci