Európsky zatykač Tomáš KOLLÁR Bratislava

Priezvisko: KOLLÁR
Meno: Tomáš
Dátum narodenia: 1974-09-02
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava V
Dátum vyhlásenia: 2013-09-06
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V