Európsky zatykač | TOKARČÍKOVÁ Katarína #Kežmarok #pátranie #hľadaná

Priezvisko:   TOKARČÍKOVÁ
Rodné priezvisko: KAĽAVSKÁ
Meno: Katarína
Dátum narodenia: 1965-11-09
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko:   Kežmarok
Dátum vyhlásenia: 2011-07-20
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Kežmarku