Európsky zatykač » TELGAREC Achác #Rimavská Sobota #pátranie #hľadaný


Priezvisko: TELGAREC
Meno: Achác
Dátum narodenia: 1974-09-26
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Rimavská Sobota
Dátum vyhlásenia: 2010-11-22
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote