Európsky zatykač » ŠTUŇOVÁ Zlatica #Trebišov #pátranie #hľadaná

Priezvisko: ŠTUŇOVÁ
Rodné priezvisko: KAŠKOVÁ
Meno: Zlatica
Dátum narodenia: 1960-05-12
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trebišov
Dátum vyhlásenia: 2007-05-23
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trebišove