Európsky zatykač » SPODNIAK Andrej #Prievidza #pátranie #hľadaný

Priezvisko: SPODNIAK
Meno: Andrej
Dátum narodenia: 1984-03-10
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prievidza
Dátum vyhlásenia: 2015-05-15
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prievidzi