Európsky zatykač » ŠOLTÉS Jozef #Prešov #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ŠOLTÉS
Meno: Jozef
Dátum narodenia: 1972-06-12
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prešov
Dátum vyhlásenia: 2001-09-21
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove