Európsky zatykač » ŠOKA Jozef #Hlohovec #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ŠOKA
Meno: Jozef
Dátum narodenia: 1973-07-06
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Hlohovec
Dátum vyhlásenia: 2015-02-17
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave