Európsky zatykač | SKURÁK Stanislav #Senec #pátranie #hľadaný

Priezvisko: SKURÁK
Meno: Stanislav
Dátum narodenia: 1974-12-01
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Senec
Dátum vyhlásenia: 2012-03-08
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Senci