Pátranie po hľadanom | ŠIMČEK Ján #Liptovský Mikuláš #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ŠIMČEK
Meno: Ján
Dátum narodenia: 1977-08-05
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Liptovský Mikuláš
Dátum vyhlásenia: 2014-10-14
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Liptovskom Mikuláši