Európsky zatykač » PONECHAL Richard #Žilina #pátranie #hľadaný

Priezvisko: PONECHAL
Meno: Richard
Dátum narodenia: 1974-07-16
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Žilina
Dátum vyhlásenia: 2012-08-02
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiline