Európsky zatykač Peter CABAN Košice

Priezvisko: CABAN
Meno: Peter
Dátum narodenia: 1988-03-03
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice III
Dátum vyhlásenia: 2014-11-06
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach