Európsky zatykač | MAKULA Vladislav #Michalovce #pátranie #hľadaný

Priezvisko: MAKULA
Meno: Vladislav
Dátum narodenia: 1977-11-07
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Michalovce
Dátum vyhlásenia: 2012-09-20
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Michalovciach