Európsky zatykač » LAKATOŠ Urban #Levice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: LAKATOŠ
Meno: Urban
Dátum narodenia: 1978-06-26
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Levice
Dátum vyhlásenia: 2016-07-14
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Leviciach