Európsky zatykač » LAKATOŠ Peter #Levice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: LAKATOŠ
Meno: Peter
Dátum narodenia: 1976-08-04
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Levice
Dátum vyhlásenia: 2011-08-31
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Leviciach