Európsky zatykač | KOVÁČ Michal #Piešťany #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KOVÁČ
Meno: Michal
Dátum narodenia: 1988-04-06
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Piešťany
Dátum vyhlásenia: 2018-04-20
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prievidzi