Európsky zatykač » KOVÁČ Koloman #Prievidza #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KOVÁČ
Meno: Koloman
Dátum narodenia: 1962-03-31
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prievidza
Dátum vyhlásenia: 2013-09-20
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prievidzi