Európsky zatykač » JURÁŠ Radovan #Dolný Kubín #pátranie #hľadaný

Priezvisko: JURÁŠ
Meno: Radovan
Dátum narodenia: 1980-05-17
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Dolný Kubín
Dátum vyhlásenia: 2018-04-09
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dolnom Kubíne